סדרת מזרח ומערב – שלומי שבת – תחנות בזמן בתל אביב-יפו