פו הדב – הצגה מוסיקאלית לילדים במועצה האיזורית דרום השרון – צומת הירקון