ערב ספרות ורדים בחושך – תיאטרון הסימטה בתל אביב-יפו