ערב לידר מתוזמרים-הסינפונייטה ישראלית באר שבע מופע