עמי ותמי בבית הממתקים – התיאטרון שלנו בתל אביב-יפו