הנחות להופעה עולם בראי הקולנוע: השאיפה לאושר בעידן של משבר