האוצר מתחת לגשר – תיאטרון גשר – הצגת חנוכה לילדים מופע