ד”ר קרן אור חן: לודוויג ויטגנשטיין – שלימד אותנו לשתוק מופע