ד”ר מרדכי יושקובסקי – נישואי תערובת בספרות יידיש מופע