ד”ר מרדכי יושקובסקי – “נוסח דז’יגן” – סאטירה וכתיבה הומוריסטית ביידיש מופע