ד”ר מרדכי יושקובסקי – מיניות ומגדר בתרבות היידיש מופע