ד”ר מרדכי יושקובסקי – מאין היידיש שלי? – יצירה מודרנית ביידיש מופע