ד”ר מרדכי יושקובסקי – בלומה למפל וסופרות אחרות ביידיש מופע