דמות אב – קומדיה פרועה וסאטירית על הורות למופת מופע