ג’אז חם 2024-2024 – נשות הסווינג של שנות השלושים בכפר סבא