תיאטרון חיפה – זילברמן ושס – מופע מוזיקלי קומי מופע