תיאטרון הסימטה – VIEWTY II – מופע תיאטרון מחול מופע