תיאטרון גשר – הקברט השלישי – הסנה הבוער בתל אביב-יפו