תזמורת המהפכה – יצירה לתזמורת בתנועה – מצבי רוח מופע