שישרים עם אפי נצר – מסלוניקי לחיפה באהבה – עם הזמר הגדול איזקיס! מופע