ניצחון המכבים – הפקת הענק המרכזית – מופע חנוכה מופע