כרטיסים לרחם עלינו – יצירתה של איילת רון – מגנטה גוף יצירה נשי