כרטיסים לרומיאו ויוליה – האופרה בביצוע משתתפי סדנאות האופרה