כרטיסים לרביעיית רוברט אנצ’יפולובסקי במחווה לג’רי מאליגן