כרטיסים לקטרזיס – קיצור תולדות הגיזענות – פסטיבל TAITF 2023